• 1a, Zavodskaya St., village settlement – Bolshaya
    Elkhovka, Lyambirskiy District, the Republic of Mordovia.
  • +7 8342 25-27-27
  • +7 8342 25-27-88